Handreiking toezicht Drank- en HorecawetEen dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over de DHW

Pilot

Tien gemeenten gezocht voor pilot handreiking handhaving DHW
We zoeken tien Nederlandse gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW). Vijf gemeenten richten zich op het onderwerp dronkenscha en doorschenken en vijf gemeenten richten zich op het onderwerp leeftijdsgrens. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord starten het Trimbos-instituut en Bureau Objectief een pilottraject waarin tien gemeenten aan de slag gaan met de handreiking toezicht DHW.

De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen van een implementatieplan en vervolgens de implementatie en uitvoering van het plan. De eerste fase van de pilot staat de planontwikkeling centraal. De implementatie en uitvoering vinden in de tweede fase plaats.

Waarom handhaving van de DHW belangrijk is
De DHW is opgesteld om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de schadelijke effecten die alcohol kan hebben op hun gezondheid en veiligheid. De naleving van de leeftijdsgrens en het voorkomen van dronkenschap zijn belangrijke elementen uit de DHW die gezondheidsschade door alcohol kunnen voorkomen. Goede naleving op deze thema’s zorgt voor een gezelliger uitgaansleven, met gezondheidsincidenten en overlast.

Over de pilot
Het pilottraject loopt van november 2020 tot en met december 2021. Tijdens dit traject gaan vijf gemeenten aan de slag met het thema dronkenschap. Dit betreft het verbeteren van de naleving op het verbod om dronken personen toe te laten in een horecagelegenheid (art. 20 lid 5 DHW) en het verbod op doorschenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap (artikel 252 WvSr). De vijf andere gemeenten gaan aan de slag met de naleving van de leeftijdsgrens (art. 20 lid 1 DHW). Dit gebeurt aan de hand van de handreiking toezicht DHW. De pilotgemeenten worden begeleid bij het ontwikkelen én implementeren van een implementatieplan voor één van deze twee onderwerpen.

Een pilot in tijden van een pandemie?
Wellicht bent u verbaasd dat wij een pilottraject met de handhaving van de DHW starten tijdens een pandemie. Tijden als deze bieden echter ook kansen. In de eerste fase van het project gaan gemeenten aan de slag met het ontwikkelen van een implementatieplan en creëren van draagvlak onder lokale stakeholders. De uitvoering zal pas later plaatsvinden. Dat biedt nu ruimte om een goede basis te leggen, waar vanuit verder gewerkt wordt. Goede handhaving van de DHW is ook in deze tijden essentieel. Alcoholgebruik kan ertoe leiden dat mensen zich minder goed aan de coronamaatregelen houden. Het verbeteren van de naleving van de DHW kan bijdragen aan het voorkomen van besmettingen in de horeca. Het Trimbos-instituut en Objectief bieden intensieve begeleiding en denken stap voor stap in het proces met u mee.

Voorwaarden voor deelname

  • De gemeente doet niet mee aan de Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) pilot of de pilot Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pilot.
  • Er is politieke en bestuurlijke commitment.
  • Er is een projectleider beschikbaar voor de gehele looptijd van de pilot (tot en met eind 2021).
  • De projectleider is bereid (tzt) zijn of haar ervaringen te delen op een bijeenkomst voor gemeenten (bv de Studiedag Alcoholtoezicht).
  • De gemeente heeft voldoende DHW toezichtcapaciteit, in zowel uitvoer als juridische afhandeling. 'Voldoende' kan per gemeente(grootte) verschillen en dient dus per gemeente beoordeeld te worden.
  • De gemeente committeert zich in de pilot periode minimaal X-aantal keer een toezichtsronde uit te voeren. Tijdens deze ronde worden minimaal X-% / X-aantal locaties gecontroleerd.
  • De locaties die worden gecontroleerd tijdens de toezichtrondes worden geselecteerd op basis van risico's (risicogestuurd toezicht).
  • De gemeente maakt voldoende financiële middelen vrij voor de uitvoer en verslaglegging van alle pilotstappen. 'Voldoende' kan per gemeente(grootte) verschillen en dient dus per gemeente beoordeeld te worden.

Deelnemen of meer informatie?
De werving voor de pilot staat open. Bent u enthousiast geworden om deel te nemen aan de pilot? Of heeft u nog vragen over de pilot? Stuur uw vragen naar Laura Nijkamp via lnijkamp@trimbos.nl

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.